Τμήμα Τέμπλου - Μονή Σιμωνόπετρας - Ξυλόγλυπτο (1760)