Εις Άδου Κάθοδος - Μονή Σταυρονικήτα - Αυγοτέμπερα (1546)