Ιωάννης ο Πρόδρομος - Μονή Διονυσίου - Αυγοτέμπερα (1542)