Παναγία Οδηγήτρια - Μονή Χιλανδαρίου - Ψηφιδωτό (12ος αιων.)