Άγιος Αθανάσιος - Μονή Αγίου Παύλου - Νωπογραφία (1447)