Άποψη του κελλιού κατά την έναρξη των εργασιών αναστήλωσης.