Βορειοανατολική άποψη του κελλίου από την θάλασσα.