Τμήμα του αρχονταρικού πριν την έναρξη των εργασιών.