Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Λεπτομέρεια τοιχογραφίας στη Λιτή του Ναϊδρίου)